18.06.2015. – Мр Ненад Станковић о конкурскима Секретаријата за енергетику и минералне сировине