27.04.2015. – Др Слободан Пузовић о публикацији “Просторни планови подручја посебне намене од 2003 – 2013. године”