27.04.2015. – Представљена публикације осам просторних планови подручја посебне намене у Војводини