Међународна конференција „Војна граница у Банату и банатски милитари у XVIII и XIX веку“

У суботу, 30. новембра 2013. године, у 10.00 часова, у Томашевцу, општина Зрењанин, у згради Месне заједнице одржаће се Међународна конференција на тему „Војна граница у Банату и банатски милитари у XVIII и XIX веку“

Дневни ред:

10.00 часова Уводно обраћање

Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање

Панел 1: Оснивање и темељне претпоставке за функционисање Војне границе у Банату

Кристина Менеши, Историјске основе за формирање Војне границе у Банату у XVIII веку

Др Николае Бокшан, Оснивање и организација Банатске војне границе

Мр Миливој Бешлин, Идентитетске и идеолошке претпоставке у функционисању Војне границе у Банату у XVIII и XIX веку

Др Овидиу Рошу, Имовински фонд банатских граничара

Дискусија

Панел 2: Из историје Банатске војне границе

Др Момир Самарџић, Крајишки идентитети на прелому векова – неколико теза

Др Јон Кржа, Пропутовање једног Француза по Банату. Граничарски регимент из Карансебеша у путописима маршала Мармона

Срђан Милошевић, Окућје у Србији XIX века: један пример утицаја Војне границе на кнежевину Србију

Арпад Пача, Борбе око Томашевца у рату и револуцији 1848. године

Стеван Славнић, Немачко-банатска регимента почетком XIX века у статистици једног Аустријанца

Дискусија

Панел 3: Свакодневни живот банатских граничара

Људмила Шајтинац, Путевима поморишја – интимно и емотивно / поморишки граничари и њихови потомци у Великокикиндском диштрикту

Живан Вијатов, Свакодневни живот банатских милитара од 1718. године

Дискусија

Панел 4: Демилитаризација и укидање војне границе у банату

Др Ивана Спасојевић, Банатска војна граница и њено укидање 1872.

Филип Крчмар, Торонталска жупанија и укидање Банатске војне границе 1872/1873.

Дискусија

Панел 5: Истраживања банатске војне границе

Др Милан Мицић, Миграције у Банатску војну границу из других делова Баната по делу Јована Ердељановића „Срби у Банату“

Др Мирчеа Маран, Рад бечког историчара Тринцу Марана на истраживању и објављивању грађе за историју Банатске војне границе

Богдан Шекарић, Прилог почецима етнографског истраживања Банатске војне границе

Завршна разматрања

Модератор: Душан Јаковљев, потпредседник Скупштине АП Војводине

Организатор: Друштво за очување милитарске традиције

Покровитељ: Секретаријат за културу и информисање АПВ

Позивамо вас да извештавате.