Покрајина обезбедила финансијску подршку основном образовању ромске деце

У петак, 15. августа 2014. године, у 11.00 часова, у сали 23/I, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин ће са представницима 15 локалних самоуправа у АП Војводини потписати уговоре о додели бесповратних средстава за суфинансирање подршке образовању ромске деце узраста од 5. до 8. разреда основне школе. Вредност конкурса по коме су средства додељена је 1.800.000,00 динара, а укупан број обухваћене деце ромске националности од 5. до 8. разреда основне школе је 1726.
Покрајински секретар ће такође потписати и уговоре за доделу бесповратних средстава за финансирање ангажовања координатора за ромска питања са представницима општине Бач и Нови Бечеј.
Позивамо Вас да извештавате.