Програм за запошљавање жена жртава породичног и партнерског насиља

У четвртак, 17. јула 2014. године у 12:00 сати, у Скупштини АП Војводине (Клуб посланика), покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и покрајинска секретарка за здравство, социјалну политику и демографију проф. др Весна Копитовић, представиће програм и конкурс за запошљавање жена жртава породичног и партнерског насиља у АП Војводини.

Планирана средства за запошљавање износе 10 милиона динара, обезбеђена су у Буџету АП Војводине и намењена су послодавцима у АП Војводини за подстицање економског оснаживања жена жртава насиља путем рефундације трошкова зараде, с циљем да се допринесе процесу изласка из насиља и реинтеграцији ових жена у друштво.

Овај програм, први такве врсте у нашој земљи, обухвата и сарадњу између надлежних институција, при чему ће центри за социјални рад у АП Војводини пружати психосоцијалну подршку женама укљученим у програм, а редовним мониторингом и завршном евалуацијом биће оцењивана успешност предузетих мера.

Молимо да извештавате.