Прва међународна конференција под називом „Биомаса као део будућег енергетског система у Војводини“

У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Светске aсоцијације за биоенергију, у петак, 28. марта 2014. године, са почетком у 9.00 часова, у великој сали Скупштине АП Војводине, биће одржана Прва припремна међународна конференција, на тему: „Биомаса као део будућег енергетског система у Војводини“. Конференција представља део пројекта који спроводе Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине и Светска aсоцијација за биоенергију, а којим се дефинишу мере и активности, које се морају спровести у циљу смањења увозне енергетске зависности и повећања енергетске ефикасности АП Војводине у области производње топлотне енергије, даљинског система грејања, комбинованој производњи топлотне и електричне енергије (когенерације), у пољопривреди и индустрији, као и недовољног искоришћавања овог значајног ресурса на територији АП Војводине.

Скуп ће отворити покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић, а учешће у раду конференције узеће и бројне светске и европске асоцијације за биомасу, агенције за енергетику, као и представници иностраних компанија, које се баве производњом енергије из домаћих ресурса обновљивих извора енергије.

Позивамо вас да извештавате.

Напомена за медије:

Изјаве за новинаре планиране су од 8.30 – 9.00 часова, пре почетка скупа, као и од 11.50 – 12.30 часова, за време кафе паузе, испред велике сале Скупштине АПВ.