Подршка развоју сточарства кроз примену нових технологија из области енергетике

У понедељак, 30. децембра 2013. године, у 12.00 часова, у салону 23/I, покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић, одржаће састанак са фармерима којима су на конкурсу Секретаријата за енергетику и минералне сировине додељена средства за суфинансирање реализације пројеката за коришћење биомасе на фармама свиња, као и за загревање објеката на фармама фазана и пилића.

Циљ састанка је да се практично, на основу пројеката, укаже на чињеницу да се кроз енергетику и енергетску ефикасност и примену нових технологија из области енергетике у многоме може унапредити развој сточарства, као и то да енергетика може бити добар покретач подизања профитабилности узгајивача стоке и повећања сточног фонда у нашем региону.

Позивамо вас да извештавате.